لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
4سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
5سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
6سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
7سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
8سیمان سفید ساوه/پاکتی/40کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27
9سیمان سفید ساوه/پاکتی/50کیلویی - نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/07/27

فهرست