لیست قیمت روزانه سیمان

ردیفنوع سیمانقیمتآخرین بروزرسانی
1سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
2سیمان خاکستری شاهرود/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
3سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2 - نمایندگی سمنانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
4سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2-نمایندگی مازندرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
5سیمان خاکستری شاهرود/پاکتی/تیپ 2-نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
6سیمان خاکستری فراز/فله/تیپ 2-نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
7سیمان سفید ساوه/پاکتی/25کیلویی-نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
8سیمان سفید ساوه/پاکتی/40کیلویی-نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10
9سیمان سفید ساوه/پاکتی/50کیلویی-نمایندگی تهرانتماس با کارشناسان فروش1400/05/10

فهرست